Show simple item record

Measuring of the Temperature During the MRI Experimentsdc.contributor.advisorSmrčka Pavel
dc.contributor.authorBuřil Jan
dc.date.accessioned2017-07-09T12:48:50Z
dc.date.available2017-07-09T12:48:50Z
dc.date.issued2006-09-01
dc.identifierKOS-43072037605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/70997
dc.description.abstractTato práce se zabývá výběrem vhodné metody pro měření teploty v dutině přístroje nukleární magnetické rezonance. Je vystavěna na odlehčeném přehledu fyzikálních principů snímání teploty, jenž navazuje na teoretický rozbor, který začíná magnetickými vlastnostmi látek a končí rušením obrazu pořízených v MR na straně jedné a na straně druhé rušením měřeného napětí. Dále se zabývá volbou vhodného materiálu, po niž následuje samotná realizace vybra-ného snímače včetně přenosové cesty a experimentálního ověření funkčnosti snímače. V závěru se tato práce zabývá myšlenkou, začlenění snímače teploty do většího, komplexněj-šího celku, který by neměřil jenom teplotu. Výstupem této práce je funkční prototyp a souhrn naměřených dat.cze
dc.description.abstractThe thesis deals with the choice of a suitable method for temperature measurement inside the nuclear magnetic resonance (MR) device chamber. It is built on a simplified overview of the physical principles of temperature determination, which follows after a theoretical analysis, starting with magnetic properties of the materials and concluded by an analysis of interference influencing either the MR-scanned image or the measured voltage. Furthermore, selection of a suitable material is studied in the thesis, followed by construction of the se nsor itself, together with creation of the transmission link and verification of the sensor's functionality. In the conclusion, a possibility of incorporating the sensor into a more complex measuring instru-ment is discussed, which would be able to quantify more than just temperature. The outcomes of the thesis include a functional prototype as well as a summary of measured data.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectMRI experimentcze
dc.subjectMRI Experimentseng
dc.titleMěření teploty během MRI experimentucze
dc.titleMeasuring of the Temperature During the MRI Experimentseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2006-10-31
dc.contributor.refereeBrich Tomáš
theses.degree.disciplineBiomedicínská a klinická technikacze
theses.degree.grantorkatedra biomedicínské technikycze
theses.degree.programmeBiomedicínská a klinická technikacze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record