Show simple item record

DELTA TACHOV - FACTORY REVITALIZATIONdc.contributor.advisorKraus David
dc.contributor.authorJanů Štěpán
dc.date.accessioned2017-06-25T15:54:56Z
dc.date.available2017-06-25T15:54:56Z
dc.date.issued2017-06-07
dc.identifierKOS-587865181105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/70803
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá revitalizací továrního areálu v intravilánu okresního města. Cílem návrhu bylo nalezení vhodného stavebního programu a adekvátního architektonického řešení daného areálu. V navrhovaném řešení bylo nutné zohlednit složité urbanistické začlenění areálu do kontextu města. Bylo nutné zároveň zohlednit zapsání některých jeho částí na seznam nemovitých kulturních památek. K tomuto účelu posloužila pečlivá analýza bližšího i vzdáleného okolí (lokalita, město, okres, kraj, stát).cze
dc.description.abstractThe master thesis deals with the revitalization of the factory complex in the city center area. The aim of the proposal was to find a suitable building program and a reasonable architectural solution for the premises. In the proposed solution it was necessary to take into account the complex urban city integration into the context of the city. Into account must also be taken the inclusion of certain parts of the are on the list of immovable cultural heritage sites at the same time. A careful analysis of the near and distant surroundings (location, city, district, region, state) served to reach the goal.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectRevitalizace, památková ochrana,brownfield,okresní město,tovární areálcze
dc.subjectRevitalization, heritage preservation,brownfield,district town,factory siteeng
dc.titleDELTA TACHOV - REVITALIZACE TOVÁRNÍHO AREÁLUcze
dc.titleDELTA TACHOV - FACTORY REVITALIZATIONeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2017-06-14
dc.contributor.refereeVavřík Ivan
theses.degree.disciplineArchitekturacze
theses.degree.grantorústav navrhování IIIcze
theses.degree.programmeArchitektura a urbanismuscze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record