Show simple item record

Home for the Elderly Horoměřice

dc.contributor.advisorLédl Petr
dc.contributor.authorŠádková Barbora
dc.date.accessioned2017-06-13T12:43:08Z
dc.date.available2017-06-13T12:43:08Z
dc.date.issued2017-05-20
dc.identifierKOS-695599956805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/70703
dc.description.abstractZáměrem diplomové práce je architektonický návrh novostavby domova pro seniory v nově řešeném území centra Horoměřic. Tvar budovy vychází z urbanistického návrhu, jehož cílem bylo navrhnout nové centrum obce s veškerou občanskou vybaveností. Bylo vytvořeno náměstí s několika podružnými veřejnými prostory, do kterých byla zakomponována zeleň. Stavba je navržena ve tvaru písmene U otevírajícího se k nejhodnotnějším výhledům do parkové zeleně. Východní křídlo tvoří bariéru k přilehlé komunikaci. Vzhledem k zajištění dostatečného oslunění východního bloku byly části stavby vykonzolovány. V 1. podzemním podlaží se nachází zázemí objektu, garáže a kuchyně. Ve vstupním podlaží nalezneme vstupní halu navazující na prostornou jídelnu a administrativní celek. Ostatní podlaží jsou typická s pokoji lemujícími chodbu po obou stranách.cze
dc.description.abstractThe aim of the diploma thesis is the architectural design of a new home for seniors in the newly developed area of Horoměřice. The shape of the building is based on an urban design, the aim of which was to design a new center of the village with all amenities. A square with several suburban public spaces was built, and greenery was incorporated. The building is designed in the U-shape, opening to the most valuable views of the green park. The Eastern wing forms a barrier to adjacent communications. In order to ensure sufficient sunlight on the eastern block, parts of the building were exhausted. On the first floor there is a basement, garage and kitchen. In the entrance floor there is an entrance hall adjoining the spacious dining room and the administrative unit. The other floors are typical of the rooms lining the corridor on both sides.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectDomov pro seniory v Horoměřicích ,diplomní projekt,Barbora Šádkovácze
dc.subjectHome for the Elderly Horoměřice,the Diploma project,Barbora Šádkováeng
dc.titleDomov pro seniory v Horoměřicíchcze
dc.titleHome for the Elderly Horoměřiceeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeHájková Štěpánka
theses.degree.disciplineArchitektura a stavitelstvícze
theses.degree.grantorkatedra architekturycze
theses.degree.programmeArchitektura a stavitelstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record