Show simple item record

Rocking Seat

dc.contributor.advisorTvarůžek Martin
dc.contributor.authorŠimoník Kristýna
dc.date.accessioned2017-06-13T12:41:43Z
dc.date.available2017-06-13T12:41:43Z
dc.date.issued2017-06-09
dc.identifierKOS-587865246405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/70639
dc.description.abstractTéma své bakalářské práce jsem zvolila na základě vize oživení veřejného prostoru. Chtěla jsem se zabývat produktem, který by svou funkcí a vzhledem pomohl k zatraktivnění některých částí města určených pro rekreaci a odpočinek. Proto jsem se rozhodla jít cestou houpání, konkrétně houpacího křesla, které odbourává stres a pro většinu lidí znamená pocit uvolnění. Na trhu najdeme mnoho houpacích křesel, primárně však určených do interiéru a pouze s funkcí houpání. Křeslo, které navrhuji, je určeno do exteriéru, je stohovatelné, tudíž atraktivnější pro výrobce a přepravu nebo skladování zboží, navíc nabízí svým uživatelům možnost uložení deky, tašky či baťohu do kapsy pod sedákem. Materiál je vybrán s ohledem na prostředí, dobrou údržbu a odolnost. Tvarově jsem vycházela ze základních křivek, ze kterých je houpání patrné, tedy z kružnice a oblouků. Produkt je tvořen ze dvou oblouků, které tvoří nohy křesla, spojnic mezi nimi, sedákem s úložnou kapsou a opěrákem. Nejvhodnějším materiálovým řešením byl kov, konkrétně ocel. Díky dobré dostupnosti, odolnosti a údržbě se do budoucna jeví jako nejefektivnější materiál pro tento záměr. Nohy a spojnice jsou vyrobeny z plných a dutých profilů obdélníkového průřezu 30 x 15 mm, které zajišťují pevnost konstrukce a její vyvážení. Naopak opěrák se sedákem a kapsou jsou z děrovaného plechu, který je dobře omyvatelný a zároveň zajišťuje odvod dešťové vody.cze
dc.description.abstractThe theme of my bachelor thesis was based on my vision of public space revival. I wanted to explore a product which would, by its function and appearance, help to make some particular parts of the city more attractive for recreation and relaxation. That's why I decided to go in the direction of a rocking, specifically a rocking chair that eliminates stress and for majority of people is equivalent of relaxation. There are many rocking chairs on the market, primarily designed for the interior and only with rocking function. The chair I design is designed for outdoor use, stackable and therefore more attractive to the manufacturer and the transport or storage of goods. In addition, it offers its users the possibility to place a blanket, bag or backpack in a pocket under the seat. The material is chosen with respect to the environment, good maintenance and durability. When it comes to the shape, I used the basic curves which evoke the rocking movement, circle and arches. The product consists of two arches which form the legs of the chair, the link between them, which forms the seat with the storage pocket and the backrest. The most suitable material solution was metal, specifically steel. Due to its good accessibility, durability and maintenance, it appears to be the most effective material for this purpose. The legs and links are made of solid and hollow profiles of a rectangular cross section of 30 x 15 mm, which ensure the strength of the structure and its balance. On the contrary, the backrest with the seat and the pocket is made of perforated sheet metal, which allows cleaning and at the same time ensures drainage of rainwater.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjecthoupací křeslo,houpání ,nábytekcze
dc.subjectrocking chair,rocking,furnitureeng
dc.titleHoupací sezenícze
dc.titleRocking Seateng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeRihák Samuel
theses.degree.disciplinePrůmyslový designcze
theses.degree.grantorústav průmyslového designucze
theses.degree.programmeDesigncze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record