Show simple item record

WANISHED STREAMS OF PRAGUEdc.contributor.advisorKlokočka Jiří
dc.contributor.authorHolá Markéta
dc.date.accessioned2017-06-13T12:41:09Z
dc.date.available2017-06-13T12:41:09Z
dc.date.issued2017-06-08
dc.identifierKOS-587865171005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/70614
dc.description.abstractŘeky jsou výjimečným přírodním prvkem, který se stal nesmazatelnou součástí obrazu města i krajiny na rozdíl od potoků, jejichž historická stopa byla často smazána. Potoky byly nejdříve uvězněny do betonových koryt, jejichž dno je hluboko pod úrovní okolního terénu. V některých úsecích pak byly překryty betonovými deskami a zmizely z našeho okolí zcela. Ponořily se do temnoty. Ani ostatní části, které zůstaly na povrchu, nejsou součástí města. Zástavba, ba dokonce městské parky se od nich odvrací. Potoky zmizely za hradbou zeleně, která je téměř stejně vizuálně neprostupná jako betonové zakrytí. Potoky mají velký potenciál v rámci města. Fungují jako živá přírodní osa města, jako oáza v rámci městského prostoru. Záměrem je propsání potoka Botiče zpátky do městské struktury ve Výtoni a v Nuslích a vytvoření příjemného místa pro rekreaci a život podél údolí potoka, které spojuje jednotlivé městské parky.cze
dc.description.abstractRivers are unique natural elements, which have along with lanscapes become an indelible part of the image of towns, as opposed to streams,whose historical traces have often been wiped out. Streams were first confined into concrete beds, the bottoms of which were deep under the surface of the surrounding terrain. In some areas they were even covered by concrete panels and dissapeared from our view completely. They submerged into the darkness. And its other portions, which stayed on the surface, have never become parts of towns. The housing areas, as well as urban parks, are turning away from them. Streams have vanished behind barriers of greenery, which are visually almost as impervious as concrete walls would be. Streams have a great potential within the framework of a town. Their function is to be the town's living natural axis, an oasis in the context of urban territory. The aim of the work is to trace and reveal the stream Botič back into the urban structure in Výtoň and Nusle and to create a pleasant place for recreation and life along the stream's valley, which connects individual urban parks.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectzmizelý potok, odkrytí, promenáda, transformace ,veřejný prostorcze
dc.subjectVanishing streams, revelation, promenade, transformation,public spaceeng
dc.titleZMIZELÉ PRAŽSKÉ POTOKYcze
dc.titleWANISHED STREAMS OF PRAGUEeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeMrva Kamil
theses.degree.disciplineArchitekturacze
theses.degree.grantorústav urbanismucze
theses.degree.programmeArchitektura a urbanismuscze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record