Show simple item record

Ramp Metering Control System Designdc.contributor.advisorFaltus Vladimír
dc.contributor.authorBelinger Jindřich
dc.date.accessioned2017-06-07T16:21:01Z
dc.date.available2017-06-07T16:21:01Z
dc.date.issued2017-05-30
dc.identifierKOS-695600227205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/70453
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá problematikou řízení na vjezdu. První dvě kapitoly jsou zaměřeny na seznámení s různými druhy detektorů, akčních členů a s principy řízení na vjezdu. Následná část je věnována tvorbě modelů dopravy, mikrosimulačního modelu a řízení, návrhu algoritmů a jejich implementaci na řídicí systémy.cze
dc.description.abstractThis thesis deals with problematics of ramp metering control. The first two chapters are focused on getting acquainted with different types of detectors, actuators and ramp metering control principles. The subsequent section is devoted to traffic models development, microsimulation model and control, algorithms design and implementation to control systems.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectŘízení na vjezdu RMC, dálnice, připojení na dálnici, modely dopravy, řídicí systémy, programovatelné automaty PLC, liniová schémata, simulace, snímače, dopravacze
dc.subjectRamp metering control RMC, highway, highway connection, traffic models, control systems, programmable logic controllers PLC, ladder diagrams, simulations, sensors, trafficeng
dc.titleNávrh systému řízení na vjezducze
dc.titleRamp Metering Control System Designeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeKrajčír Dušan
theses.degree.disciplineInteligentní dopravní systémycze
theses.degree.grantorústav dopravní telematikycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record