Show simple item record

Modeling of "Door to door" transport service application

dc.contributor.advisorHrubeš Pavel
dc.contributor.authorŠtok Jakub
dc.date.accessioned2017-06-07T16:11:42Z
dc.date.available2017-06-07T16:11:42Z
dc.date.issued2017-06-02
dc.identifierKOS-695599611405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/70079
dc.description.abstractPopulace roste a stávající dopravní infrastruktura se stává nedostačující jak ve městech, tak mimo ně. Proto musí být dosaženo přesunu dopravního módu od osobních automobilů k alternativním řešením. Zatímco síť hromadné dopravy je rozsáhlá a služba je spolehlivá, mnozí stále preferují cestovat pomocí osobních automobilů z důvodu pohodlí při dopravě od prahu k prahu. Nejkritičtější částí dopravy od prahu k prahu je její tzv. první a poslední míle, která je náročnou výzvou pro rozšíření využívání hromadné dopravy. Po zhodnocení, že musí být zaveden nový dopravní mód k řešení problému první a poslední míle, je v této diplomové práci popsána modifikovaná verze tohoto dopravního módu, který je možné provozovat soukromým dopravcem ve formě služby. Pro tuto službu je vytvořen simulační nástroj. Rovněž je vytvořen optimalizační nástroj pro předvídání parametrů, které jsou následně použitelné pro optimalizaci nasazení a provozu služby. Nástroje je možné upotřebit pro zavedení služby za jakýchkoli okolností.cze
dc.description.abstractThe population is growing and existing transport infrastructure is becoming inadequate both in and outside of cities; therefore, shifting the mode of transport from private cars to alternative modes must be carried out. While public transport infrastructure is extensive and the service is reliable, many still elect to travel using private transportation due to the convenience of door-to-door transport. The most critical component of door-to-door transport addresses the first and last mile of any trip, which is a severe challenge for increasing public transport ridership. After concluding that a new transport mode must be implemented to address the first and last mile problem, this thesis research describes a modified version of this transport mode - run by a private transporter and carried out as a service. A simulation tool for the service is created, and to optimize the deployment and the operation of the service, an optimization tool for predicting service parameters is developed. Once developed, the tool became usable for implementing the service under any circumstances.eng
dc.language.isoENG
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectproblém poslední míle,od prahu k prahu,problém směřování vozidel,strojové učení,optimalizacecze
dc.subjectLast Mile Problem,Door to Door,Vehicle Routing Problem,Machine Learning,Optimizationeng
dc.titleModelování aplikace přepravní služby "Od prahu k prahu"cze
dc.titleModeling of "Door to door" transport service applicationeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeTěthal Tomáš
theses.degree.disciplineInteligentní dopravní systémycze
theses.degree.grantorústav dopravní telematikycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record