Show simple item record

Educational Kit with the Peltier Devicedc.contributor.advisorSkrbek Miroslav
dc.contributor.authorHynek Karel
dc.date.accessioned2017-06-07T16:01:01Z
dc.date.available2017-06-07T16:01:01Z
dc.date.issued2017-05-16
dc.identifierKOS-587865269705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/69656
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá tvorbou výukového přípravku s Pelitérovým článkem. Tento přípravek dokáže ochladit i ohřát kapalinu na požadovanou teplotu pomocí termoelektrického chlazení a ohřevu. Cíle bylo dosaženo pomocí číslicového regulátoru, který ovládá Peltiérův článek pulzně šířkovou modulací. Práce se v první řadě zabývá konstrukcí přípravku a návrhem chlazení teplé strany Peltiérova článku s ohledem na funkčnost a velikost celého zařízení. Dále řeší návrh elektrického schématu, plošného spoje a výběr součástek. V poslední řadě se práce zabývá implementací nezbytných knihoven pro čtení senzorů, regulátoru a ukázkové aplikace. Vytvořený přípravek byl úspěšně otestován a měl by sloužit jako výuková pomůcka na ČVUT v Praze.cze
dc.description.abstractThis bachelor's thesis deals with design of educational kit with the Peltier device. The kit can cool and warm up liquid on preset temperature using thermoelectric cooling and warming. The goal was reached with discrete controller, which is controlling Peltier device by pulse width modulation. This thesis concerns construction of whole kit and designing cooler for Peltier device considering size of the kit. It also deals with design of electri cal scheme, circuit board and selecting right electronic components. Lastly, thesis deals with implementation of libraries for reading from sensors, discrete controller and sample application. The educational kit was succesfuly tested and should help to educate students at CTU in Prague.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectVýukový přípravek, Peltiérův článek, Stabilizace teploty, Číslicový regulátorcze
dc.subjectEducational Kit, Peltier Device, Temperature stabilization, Discrete controllereng
dc.titleVýukový přípravek s Peltiérovým článkemcze
dc.titleEducational Kit with the Peltier Deviceeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeNovotný Martin
theses.degree.disciplinePočítačové inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra číslicového návrhucze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record