Show simple item record

Aquatic and wellness recreation at the Exhibition area in Holešovice

dc.contributor.advisorKopřiva Miloš
dc.contributor.authorHák Stanislav
dc.date.accessioned2017-06-07T13:55:00Z
dc.date.available2017-06-07T13:55:00Z
dc.date.issued2017-05-21
dc.identifierKOS-695599952305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/68995
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce je architektonická studie krytých bazénových provozů a venkovního koupaliště v souladu s funkčním zónováním Výstaviště a v kontextu s širšími urbanistickými vazbami celého areálu Výstaviště v Praze 7 Holešovice. Stavba areálu se nachází na hranici mezi městskou zástavbou a parkem Stromovkou, snaží se tak respektovat obě tyto formy pomocí svého elegantního organického tvaru. Dominantní je především střecha objektu, která přechází do obvodového pláště a obaluje celou stavbu. Podstatná je také práce s úrovňovými pěšími komunikacemi navazující na vstup do objektu. Celou kompozici dotváří ještě druhá protilehlá budova kryté sportovní haly. Areál vodní rekreace obsahuje i řadu dalších rekreačních funkcí. V přízemí se nachází bazénová hala, která je přímo propojená s venkovním koupalištěm a prostory pro saunování. Dále se zde nachází velký prostor pro suchý wellness, masáže a solária. V patře je umístěna ledová plocha určená pro veřejné bruslení a juniorský hokej. V nejvyšším patře se nachází boulder. Ve vstupní hale je velká restaurace a kadeřnický salón. Parkování je situováno do suterénu. Součástí diplomové práce je koncepce stavebního a konstrukčního řešení, zónování a specifikace prostorů v přízemí z hlediska technického zařízení budov.cze
dc.description.abstractSubject of this diploma thesis is the archichitectural study of indoor pool facilities and outdoor swimming pool in accordance with the functional zoning of the Exhibition Grounds and in the context of the broader urbanistic links of the whole area of ?Výstaviště in Prague 7 Holešovice. The building is located on the border between the urban development and the Stromovka park, trying to respect both of these forms with its elegant organic shape. Dominant is above all the roofing of the building, which passes into the circumferential shell and covers the entire building. It is also important work with level pedestrian traffic connected to the entrance of the building. The second, opposite building, covered sports hall, completes the whole composition. The aquatic recreation complex also contains many other recreational uses. On the ground floor there is a swimming pool which is directly connected to an outdoor swimming pool and sauna area too. There is also a large area for other wellness, massages and solariums. On the second floor there is an ice rink designed for public skating and junior hockey. On the last floor there is a boulder. There is a large restaurant and a hairdressing salon in the lobby. The parking is situated in the basement. Part of the diploma thesis is the concept of the construction and construction solution and zoning and specification of the ground floor premises terms of technical devices.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectstudie krytých bazénových provozů a venkovního koupaliště,elegantní organický tvar,střecha,úrovňové pěší komunikace,bazénová hala,saunování,suchý wellness, masáže a solária,ledová plocha,bouldercze
dc.subjectarchichitectural study of indoor pool facilities and outdoor swimming pool,elegant organic shape,roofing , overground pedestrian traffic,swimming pool,sauna area,wellness,massages and solariums. ,ice rink,bouldereng
dc.titleAreál vodní rekreace na Výstavišti v Holešovicíchcze
dc.titleAquatic and wellness recreation at the Exhibition area in Holešoviceeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2017-06-26
dc.contributor.refereeDrobný Viktor
theses.degree.disciplineArchitektura a stavitelstvícze
theses.degree.grantorkatedra architekturycze
theses.degree.programmeArchitektura a stavitelstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record