Show simple item record

Jablonec n./N. - hotel

dc.contributor.advisorDvořák Václav
dc.contributor.authorGliganičová Lenka
dc.date.accessioned2017-06-07T13:55:00Z
dc.date.available2017-06-07T13:55:00Z
dc.date.issued2017-05-21
dc.identifierKOS-695599952205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/68993
dc.description.abstractCílem diplomové práce je návrh hotelu v nové zástavbě nacházející se v městě Jablonec nad Nisou. Parcela se nachází v blízkosti centra města, aktuálně plní funkci autobusového terminálu, přičemž je plánovaný jeho přesun. Důležitá je přítomnost vodního toku Lužické Nisy, která je momentálně na území řešeného pozemku zatrubněná. Návrh vychází z konceptu a analýz zpracovaných v předdiplomním projektu, který se zabýval urbanistickou studií dané oblasti. Je vybraná parcela, pro kterou se zpracovává návrh studie stavby se zvolenou funkcí hotelu patřícího do kategorie čtyřhvězdičkových hotelů. Vstup je situován z přilehlého náměstí, hmota přechází na druhý břeh řeky. Objekt má 5 nadzemních a 1 podzemní podlaží, kde se nacházejí parkovací stání a zázemí kuchyně stravovacího zařízení. První dvě nadzemní podlaží plní společnou funkci - vstupní hala, restaurace, lobby bar a wellness, ve třetím až pátém podlaží jsou umístěny apartmány. Hotel má celkovou kapacitu 162 lůžek.cze
dc.description.abstractThe aim of thesis is to design a hotel in newly built area in the city of Jablonec nad Nisou. The site is located close to the city centre, currently used as a bus terminal which is planned to be relocated. The presence of water flaw Lužická Nisa is important, although it is presently hidden under ground. The design is based on and reflects upon concept and analysis processed in pre-graduation project that dealt with urban study of selected area. The site for the thesis is chosen regarding the criteria for chosen function of four-star hotel. The entrance is situated from the side of nearby square and the volume continues to the other riverside. The object has five above ground floors and one underground floor with a parking and base for a kitchen and a cathering facility. First two floors have common function - entrance hall, restaurant, lobby bar and wellness. Last three floors include apartments with the overall capacity of 162 beds.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjecthotel,ubytování,Jablonec nad Nisoucze
dc.subjecthotel,accommodation,Jablonec nad Nisoueng
dc.titleJablonec n./N. - hotelcze
dc.titleJablonec n./N. - hoteleng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2017-06-26
dc.contributor.refereeJambor Petr
theses.degree.disciplineArchitektura a stavitelstvícze
theses.degree.grantorkatedra architekturycze
theses.degree.programmeArchitektura a stavitelstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record