Show simple item record

Adaptive UI based on users emtions

dc.contributor.advisorŠebek Jiří
dc.contributor.authorLunova Anastasiia
dc.date.accessioned2017-06-07T13:20:26Z
dc.date.available2017-06-07T13:20:26Z
dc.date.issued2017-05-20
dc.identifierKOS-587864723605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/68521
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá úlohou vytvoření knihovny pro Android, která umožní přizpůsobení ozdobení rozhraní aplikace v závislosti na emocích uživa-tele. Návrh počítá s oběma stranami: uživatelem, náladu kteréhož má za cíl pozitivně ovlivnit, a vývojářem, pro kte-rého poskytuje jednoduchou integraci a následovně využití. Řešení umožňuje flexibilní použití knihovny a zpětnou vazbu s programátorem ve tvaru ex-portu dat z databázi, kde je uložená statistická informace o vnitřních do-jmech uživatele. Při řešení úlohy byl použít programovací jazyk Java, pro-středí Android Studio 2.2 od JetBrains? IntelliJ IDEA na operačním Windows 10 a SDK A?dex od A?ectiva Emotion API pro snímání mimických výrazů.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the task of creating a library for Android that will allow customization of the ap-plication interface design depending on user's emotions. The design counts on both sides: the user, whom mood will be positively influenced by, and the de-veloper, for whom it provides simple in-tegration and usage. The solution en-ables flexible library use and feedback to the programmer in the form of ex-porting data from a database where the statistical information about users' in-ternal impressions is stored. Task solv-ing was to use the Java programming language, the JetBrains 'IntelliJ IDEA' s Android Studio 2.2 on Windows 10 and the Aectiva Emotion API Adex SDI for scanning mimic expressions.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectAndroid, dynamická adaptace, rozhraní, emoce, ozdobení,designcze
dc.subjectAndroid, dynamic adap-tation, interface, emotions, decor,designeng
dc.titleAdaptace UI založena na emocích uživatelecze
dc.titleAdaptive UI based on users emtionseng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2017-06-20
dc.contributor.refereeBalata Jan
theses.degree.disciplineWeb a multimediacze
theses.degree.grantorkatedra počítačové grafiky a interakcecze
theses.degree.programmeSoftwarové technologie a managementcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record