Show simple item record

Mobile and web applications for knowledge examinationdc.contributor.advisorMalý Ivo
dc.contributor.authorVoráč Sebastian
dc.date.accessioned2017-06-07T13:20:25Z
dc.date.available2017-06-07T13:20:25Z
dc.date.issued2017-05-26
dc.identifierKOS-587864664105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/68515
dc.description.abstractObsahem této bakalářské práce je návrh a implementace webové a mobilní aplikace určené k testování znalostí studentů. Webová aplikace umožňuje správu učitelů, předmětů, testových otázek a zobrazení výsledků ostrých testů uživatelů mobilní aplikace. Mobilní aplikace poskytuje studentům možnost stahovat vytvořené předměty, ze kterých lze následně testovat své znalosti za pomoci cvičných i ostrých testů. Dále nabízí možnost spravovat výsledky svých testů.cze
dc.description.abstractThe content of this bachelor thesis is the design and implementation of a web and mobile application designed to test students' knowledge. The web application allows teachers to manage subjects, teachers, test questions and display the test results of mobile application users. Mobile application for students allows to download subjects and then test the knowledge with both mock test and test. It also offers the ability to manage their test results.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectvývoj webových aplikací, vývoj mobilních aplikací, testování znalostí studentů, React.js, Node.js, React Native, Androidcze
dc.subjectweb application development, mobile application development, student knowledge testing, React.js, Node.js, React Native, Androideng
dc.titleMobilní a webová aplikace pro testování znalostí uživatelůcze
dc.titleMobile and web applications for knowledge examinationeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2017-06-20
dc.contributor.refereeBalata Jan
theses.degree.disciplineWeb a multimediacze
theses.degree.grantorkatedra počítačové grafiky a interakcecze
theses.degree.programmeSoftwarové technologie a managementcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record