Show simple item record

Validation of Protection and Safety Systemsdc.contributor.advisorKropík Martin
dc.contributor.authorNejezchleb Michal
dc.date.accessioned2017-04-25T17:41:32Z
dc.date.available2017-04-25T17:41:32Z
dc.date.issued2016-07-08
dc.identifierKOS-695600314905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/68279
dc.description.abstractPráce se zabývá požadavky na bezpečnostní a řídicí systémy výzkumný jaderných zařízení a jejich aplikaci na školní jaderný reaktor VR ? 1. Dále popisuje životní cyklus softwarových systémů důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti. Pro bližší seznámení s validačními testy, řídicího systému VR ? 1, jsou v práci popsány pulzní a proudové generátory, které se využívají na simulaci signálů neutronových komor. Krom generátoru je zde obecně popsán software pro řízení těchto generátorů a uvedeno ideové schéma pro neaktivní zkoušku reaktoru s aktuálními generátory nacházející se na katedře jaderných reaktorů.cze
dc.description.abstractThe work deals with the requirements for safety and control systems research nuclear facilities and their application to the school nuclear reactor VR - 1. In addition, it describes the life cycle of software systems important to nuclear safety. To get acquainted with the validation tests the control system VR - 1, the paper describes a pulsed and current generators, which are used to simulate signals of neutron chambers. In addition, paper generally describe software for the control of these generators and stated ideological scheme for inactive test of reactor with current generators, which are located in the department of nuclear reactors.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectValidace, impulzní generátor, proudový generátor, jaderná bezpečnost, životní cyklus softwarucze
dc.subjectValidation, pulsed generator, current generátor, nuclear safety, software lifecycleeng
dc.titleValidace systémů ochran a regulacecze
dc.titleValidation of Protection and Safety Systemseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2017-02-15
dc.contributor.refereeJuříček Vlastimil
theses.degree.disciplineJaderné inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra jaderných reaktorůcze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record