Show simple item record

Formation of solid phase during extreme freezing and its impact on system DNOx

dc.contributor.advisorDunovský Jiří
dc.contributor.authorBlaščík Marek
dc.date.accessioned2016-10-17T08:19:47Z
dc.date.available2016-10-17T08:19:47Z
dc.date.issued2016-08-23
dc.identifierKOS-587864184705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/65800
dc.description.abstractTato práce přináší vyhodnocení procesu tvorby pevné fáze media AdBlue v selektivním katalyzátoru DNOX, vyráběném firmou BOSCH. Pro studii procesu zamrzání media byly provedeny čtyři teplotní zkoušky v klimatické komoře při teplotě -42°C, za použití teplotních čidel typu K (chromel-alumel). Naměřená data byla vyhodnocena dle dvou různých hodnotících kriterií pro každé měřící čidlo. Jako první hodnotící kriterium byl zvolen počátek tvorby pevné fáze v okolí daného snímače, jako druhé pak konec toho procesu. Analýza procesu zamrzání media v nádrži byla rozdělena na oblast uvnitř a vně ochranného obalu pro vnitřní komponenty, které byly při měření umístěny v nádrži. Teplotní profil je tak vyhodnocen v závislosti na poloze snímače v nádrži a dle jednotlivých hodnotících kriterií. Dále je zde nastíněna možná analýza silového působení na vnitřní komponenty nádrže, vzniklého rostoucím objemem media při tvorbě pevné fáze a tím nebezpeční vzniku mechanického poškození těchto komponent.cze
dc.description.abstractThis paper brings an evaulation of formation of solid phase of AdBluein selective catalytic reduction system DNOX intorduced by BOSCH company. During the study of freezing of AdBlue in the system, four experiments has been made with use of a climatic chamber with temperature of -42°C and thermocouples Type-K have been used. There are two different key criterias of evaulation. The first criteria is the begining of formation of slid phase and the second is the end of this process. The analysis of data is in two separate parts, first is the inside of the cylinder protecting the inner components of the tank and the second part is the outside of the cylinder, which is the rest of the tank. So the thermic curve of freezing AdBlue is evaulated according to the coordinates of each thermocouple and according to each key criteria. In the next step I sketch possibilities of analysis of impact of solid phase formation on the inner components of the tank.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectAdBlue, zamrzání, pevná fáze, DNOxcze
dc.subjectAdBlue, freezing,solid phase, DNOxeng
dc.titleTvorba pevné fáze při zamrzání za extrémních podmínek a jeho vliv na systém DNOxcze
dc.titleFormation of solid phase during extreme freezing and its impact on system DNOxeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2016-09-15
dc.contributor.refereeTrojan Martin
theses.degree.disciplineDopravní systémy a technikacze
theses.degree.grantorústav dopravních prostředkůcze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record