Show simple item record

Family house

dc.contributor.advisorŠmolík Michal
dc.contributor.authorBrichcín Daniel
dc.date.accessioned2016-10-17T08:16:01Z
dc.date.available2016-10-17T08:16:01Z
dc.date.issued2016-05-22
dc.identifierKOS-587864133705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/65719
dc.description.abstractZadáním bakalářské práce bylo navrhnout rodinný dům na lukrativním svažitém pozemku, který se nachází na pražské Hanspaulce. Pozemek tvoří dvě parcely přiléhající k ulici Šárecká a poskytující výhled na pražské panorama. Vzhledem k hodnotě pozemku se objekt snaží vyhovět nadstandartním parametrům kladených na bydlení. Návrh domu vychází z charakteru lokality. Rozměry se blíží rodinnému domu na východní straně a zároveň svou nízkou podlažností neruší výhledy ani soukromí vilám od architekta Lábuse na severní straně. Vzhledem k okolní zástavbě volím jednoduchý hmotový výraz domu složených ze tří částí. Toto řešení se propisuje i v dispozicích a vytváří rozdělení funkčních částí - servisní, obytná, privátní. Velkorysý obytný prostor tvoří střed domu a je napojen na rozlehlou zahradu.cze
dc.description.abstractThe assignment of the bachelor thesis is to design a family house on a lucrative sloping property in Hanspaulka, Prague. The property is divided in two lots adjacent to Šárecká street with an amazing view at Prague's panoramatic view. Considering the value of the property, the house itself is trying to satisfy high expectations for living. The design is inspired by the atmosphere of the location. The proportions are closer to a family house on the east side and thanks to its low-lying character so the house itself doesn't disturbe views or privacy of architect Lábus's villas on the north side. In consideration of the surroundings I chose plain design of the house consisting of three parts. This solution divides the functional parts perfectly - service, living and private. Spacious living space is in the centre of the house and is connected to a big garden.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectRodinný dům, Hanspaulka, svažitý pozemekcze
dc.subjectFamily house, Hanspaulka, sloping propertyeng
dc.titleRodinný důmcze
dc.titleFamily houseeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2015-11-13
dc.contributor.refereeNovotná Petra
theses.degree.disciplineArchitektura a stavitelstvícze
theses.degree.grantorkatedra architekturycze
theses.degree.programmeArchitektura a stavitelstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record