Show simple item record

Flood protection in Staré Ouholice village

dc.contributor.advisorMarešová Ivana
dc.contributor.authorFrühbauer Jakub
dc.date.accessioned2016-10-17T08:14:41Z
dc.date.available2016-10-17T08:14:41Z
dc.date.issued2016-05-22
dc.identifierKOS-587864120005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/65694
dc.description.abstractPráce obsahuje studii současného stavu protipovodňové ochrany obce Nová Ves - Staré Ouholice v okrese Mělník, která byla v minulosti ve značné míře postižena povodněmi. Obsahuje informace o charakteru území, hydrologii toku, průběhu a dopadu historických povodní. Následně zpracovává návrh opatření, které by zvýšily protipovodňovou ochranu. Návrh je tvořen dvěma variantami ochranné protipovodňové hráze. Účinnost obou variant je ověřena výpočtem průběhu hladin povodňových průtoků a výpočtem ovlivnění průchodu povodňových průtoků navrženými ochrannými hrázemi pomocí programu HEC-RAS 5.0.1.cze
dc.description.abstractWork includes a study of the current state of flood protection in the municipality of Nová Ves - Staré Ouholice district Mělník, which was significantly affected by floods in the past. Work contains informations about the character of the area, river hydrological data, progression and impact of historic floods. The work then proposes measures to improve flood protection. The proposal consists of two variants of protective levees.The effectiveness of both variants is verified by calculation of water surfaces during flood flow rates and calculation of proposed protective levees influence on flood flow passage using HEC-RAS 5.0.1eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectpovodně, protipovodňová opatření, ochranná hráz, Staré Ouholicecze
dc.subjectflood, flood protection, levee, Staré Ouholiceeng
dc.titleProtipovodňová ochrana Starých Ouholiccze
dc.titleFlood protection in Staré Ouholice villageeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2016-06-23
dc.contributor.refereeŠtětka Jiří
theses.degree.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra hydrauliky a hydrologiecze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record