Show simple item record

Heat Recovery in Ventilation Units

dc.contributor.advisorLain Miloš
dc.contributor.authorWeinzetl Jan
dc.date.accessioned2016-10-17T08:11:36Z
dc.date.available2016-10-17T08:11:36Z
dc.date.issued2016-07-12
dc.identifierKOS-571673080005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/65622
dc.description.abstractV dnešní době je ve všech technických odvětvích jedním z hlavních cílů co nejefektivněji využít všechny dostupné zdroje potřebné pro provoz strojů či výrobních zařízení a pro vytvoření vhodných podmínek k pobytu člověka ve vnitřních prostorách. Cílem této bakalářské práce je popsat dostupné způsoby maximálního využití energie ve formě tepla v odpadním vzduchu zejména při větrání administrativních budov. Důležitým aspektem v oblasti hospodaření s energií se od 1. 1. 2016, díky nové směrnici Evropského parlamentu stává ekodesign (směrnice), který nařizuje používání vzduchotechnických jednotek s definovanými minimálními účinnostmi. Tyto a další specifikace spolu s vyhodnocením nejvhodnějšího návrhu řešení zpětného získávání tepla (dále jen ZZT) v administrativních budovách budou uvedeny v následujících kapitolách.cze
dc.description.abstractNowadays, in all branches of industry the most effective use of available resources is being sought. The main target is to create suitable life conditions for human's indoor stay. This bachelor thesis is focused on the means of maximal use of energy, especially the energy accumulated in exhaust air while air-conditioning administrative buildings. The major role in energy management has since January 1, 2016 The EU legislation on Ecodesign and energy labelling. It is a very effective tool for improving the products' efficiency. In the conclusion of this thesis there will be summarized possible ways of heat recovery together with specific designs provided by Czech market.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectZpětné získávání tepla, ekodesign, větrání administrativních budovcze
dc.subjectHeat recovering, ecodesign, air-conditioning of administrative buildingseng
dc.titleZpětné získávání tepla ve větracích jednotkáchcze
dc.titleHeat Recovery in Ventilation Unitseng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2016-09-15
dc.contributor.refereeŠourek Radim
theses.degree.disciplinebez oborucze
theses.degree.grantorústav techniky prostředícze
theses.degree.programmeTeoretický základ strojního inženýrstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record