Show simple item record

Two-stroke engine's expansion chamber

dc.contributor.advisorFirst Jiří
dc.contributor.authorToman Přemysl
dc.date.accessioned2016-05-13T09:47:22Z
dc.date.available2016-05-13T09:47:22Z
dc.date.issued2015-08-24
dc.identifierKOS-587864254405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/63927
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá vlivem rezonančního výfukového systému na parametry dvoudobého motoru. V první části práce je uvedena teorie vlivu, zásady návrhu jednoltivých částí a výpočet tří variant výfuků. V části druhé je praktickým měřením ověřena účinnost návrhů. Detailněji je proměřena závislost výkonové a momentové charakteristiky na délce kolene výfuku, výletové trubičce a teplotě. Zkoumán je také vliv úprav na emisi hluku.cze
dc.description.abstractThe Bachelor thesis is focused on a two-stroke engine's expansion chamber and its effect on power and torque curve. In the first part of thesis there is mentioned the expansion chamber's theory, the layout's principles of each part and the calculation of three versions. In the second part of thesis there is practically checked the efficiency of expansion chambers. The effect of header's length, stringer and temperature on the power and torque curve is measured in detail. The level of noise as regards each expansion chamber is studied as well.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectdvoudobý motor, rezonanční výfuk, průběh výkonu a točivého momentu, teplota, hlukcze
dc.subjecttwo-stroke engine, expansion chamber, power and torque curve, temperature, noiseeng
dc.titleRezonanční výfuk dvoudobého motorucze
dc.titleTwo-stroke engine's expansion chambereng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2015-09-10
dc.contributor.refereeMolcar Martin
theses.degree.disciplineDopravní systémy a technikacze
theses.degree.grantorústav dopravních prostředkůcze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record