Show simple item record

Non-Contact Temperature Measurement

dc.contributor.advisorVavřička Roman
dc.contributor.authorPuhl Dan
dc.date.accessioned2016-05-13T08:23:09Z
dc.date.available2016-05-13T08:23:09Z
dc.date.issued2015-06-15
dc.identifierKOS-571673060405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/63473
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je experimentálně zjistit vliv úhlu pohledu na měření teploty bezkontaktním způsobem. Měřený povrch je dvojího typu. Hladkou plochu reprezentuje deskové otopné těleso typu Radik Klasik 10 - 500x1000 od firmy KORADO, a.s. Nerovný povrch reprezentuje článkové otopné těleso typu Kalor s 10 články od firmy Viadrus, a.s. Vliv úhlu pohledu se zkoumá pro tři nízké teploty (40 °C, 60°C, 80 °C) a pro čtyři vzdálenosti (0,5 m, 1 m, 2 m, 3 m). K dispozici je pět přístrojů, dva bezkontaktní teploměry a tři termokamery: - Testo QuickTemp 860-T2 (bezkontaktní teploměr) - Minolta Land Cyclops Mini View (bezkontaktní teploměr) - Flir i7 EDU (příruční termokamera) - Flir S65 (termokamera) - Flir T460 (termokamera) K měření jsou využity prostory laboratoře Ústavu techniky prostředí na fakultě strojní, v budově ČVUT v Praze. Výsledkem této bakalářské práce je vyhodnocení vlivu úhlu pohledu na měření teploty pro každý měřicí přístroj a shrnutí v jakých úhlech je použití přístrojů ještě dostatečně spolehlivé.cze
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to experimentally determine the influence angle of view the non-contact temperature measurement. Measured surface is twofold. Smooth area represents a panel radiator type Radik Klasik 10 - 500x1000 from KORADO, a. s. Rough surface represents sectional radiator types Kalor 10 articles from Viadrus, a. s. Influence of angle of view is investigated for the three low temperature (40 °C, 60 °C, 80 °C) and for four distance (0,5 m, 1 m, 2 m, 3 m). There are five devices, two non-contact thermometers and three thermal imagers: - Testo QuickTemp 860-T2 (non-contact thermometer) - Minolta Land Cyclops Mini View (non-contact thermometer) - Flir i7 EDU (handheld thermal imager) - Flir S65 (termal imager) - Flir T460 (termal imager) Laboratory premises of the Institute of Environmental Engineering at the Faculty of Mechanical Engineering at the CTU in Prague are used to measure. The result of this thesis is to evaluate the influence angle of view the temperature measurement for each device and summary of what the angle of view device measure with sufficient reliability.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectTermovize, infračervené zobrazování, úhel pohledu, měření teploty, chyba měření.cze
dc.subjectThermovision, infrared imaging, angle of view, temperature measurement, measurement error.eng
dc.titleBezkontaktní měření teplotycze
dc.titleNon-Contact Temperature Measurementeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2015-07-01
dc.contributor.refereeKučera Miroslav
theses.degree.disciplinebez oborucze
theses.degree.grantorústav techniky prostředícze
theses.degree.programmeTeoretický základ strojního inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record