Show simple item record

Programmable light dimmer for domestic animalsdc.contributor.advisorKubalík Pavel
dc.contributor.authorČervenka Ondřej
dc.date.accessioned2016-04-07T14:38:57Z
dc.date.available2016-04-07T14:38:57Z
dc.date.issued2015-06-08
dc.identifierKOS-587864979305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/63075
dc.description.abstractPráce se zabývá ovládáním světel pomocí programovatelného zařízení. Cílem práce bylo prozkoumant současný stav problematiky a vytvořit řešení umožňu- jící vzdálené ovládání světel vhodných pro domácí zvířata pomocí počítače. Výsledkem práce je zařízení založené na vývojové desce Arduino Yún. Za- řízení umožňuje programovat dvě diody pomocí webového rozhraní. Diody mohou být řízeny časovačem ve formě RTC obvodu nebo fotosenzorem. Je také možno je ovládat pomocí tlačítek na zařízení. Stav zařízení je zobrazován na displej. Webová stránka umožňuje ovládání a konfiguraci jednotlivých diod a na- stavení hodin zařízení.cze
dc.description.abstractThis thesis deals with controlling lights via programmable device. Goal was to explore current solutions and create solution that allows remote control of lights that are suitable for pets. Result is a device based on Arduino Yún developement board. Device allows to program two LED with web interface. Diodes can be controlled by timer in form of RTC circuit or by photosensor. It is also possible to control them with buttons placed on the device. Web interface allows controlling and configuration of each diode and ad- justing RTC clock.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectArduino, stmívání světel, webová aplikacecze
dc.subjectArduino, light dimming, web applicationeng
dc.titleProgramovatelný stmívač světel pro domácí zvířatacze
dc.titleProgrammable light dimmer for domestic animalseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2015-06-22
dc.contributor.refereeVít Pavel
theses.degree.disciplinePočítačové inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra číslicového návrhucze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record