Now showing items 1-1 of 1

  • Klastrovací metody pro datovou analýzu 

   Author: Kryštof Bystřický; Supervisor: Jura Jakub; Opponent: Cejnek Matouš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   V této práci jsou popsány základní techniky data miningu. Podrobně je popsána především klastrová(shluková) analýza, tedy seskupování objektů na základě jejich podobností. Značná část teoretické části se zabývá předpřípravou ...