Now showing items 1-3 of 3

  • Podnikatelský plán - Výstavba a provoz areálu pro seniory 

   Author: Weisl David; Supervisor: Dobrucká Lucia; Opponent: Goláň Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-12)
   Cílem diplomové práce je vytvořit podnikatelský plán pro výstavbu a provoz komunitního areálu pro seniory. Podnikatelský záměr staví na unikátní myšlence pro český trh, propojit bydlení aktivních seniorů s těmi, co jsou ...
  • Podnikatelský plán na rozšíření podniku Obchůdek u farmáře s.r.o. 

   Author: Mikeš Martin; Supervisor: Dobrucká Lucia; Opponent: Weisl David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Cílem této diplomové práce je sestavení podnikatelského plánu pro malý již existující podnik. Hlavní myšlenkou je zavedení vlastní výroby pekařských výrobků. Diplomová práce je rozdělena na dvě části, a to na část teoretickou ...
  • Vzdělávání zaměstnanců v podniku 

   Author: Weisl David; Supervisor: Škorňová Eva; Opponent: Holá Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-04)
   Tato bakalářská práce se zabývá vzděláváním zaměstnanců v podniku, což představuje nedílnou součást neustálého rozvoje společnosti. Teoretický základ práce se skládá z kapitol popisujících pojem vzdělávání, jeho metody, ...