Now showing items 1-12 of 12

  • Analýza systematického rizika v zemích OECD 

   Author: Štulík Adam; Supervisor: Pošta Vít; Opponent: Sabolovič Mojmír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a odhadem systematického rizika ve člen-ských státech OECD. Teoretická část je zaměřena na popis modelu C-CAPM (Consump-tion-based Capital asset pricing Model) a popisujeme jeho ...
  • Business plán: Založení minipivovaru Malý Šotek 

   Author: Michaela Šatková; Supervisor: Scholleová Hana; Opponent: Sabolovič Mojmír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Diplomová práce se zabývá zpracováním business plánu pro nově začínající podnik, minipivovar Malý Šotek. Práce je rozdělena na dvě části. V první, teoretické části práce, jsou definovány základní podnikatelské pojmy a je ...
  • Finanční analýza podniku Rodinný pivovar Bernard a.s. 

   Author: David Zahrádka; Supervisor: Čámská Dagmar; Opponent: Sabolovič Mojmír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
   Cílem bakalářské práce je za pomoci vybraných nástrojů finanční analýzy provést nezávislé zhodnocení finančního stavu společnosti Rodinný pivovar Bernard a.s. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. První je teoretická ...
  • Finanční analýza společnosti Bratři Horákové s.r.o. 

   Author: Jan Ptáček; Supervisor: Čámská Dagmar; Opponent: Sabolovič Mojmír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Bakalářská práce má za cíl aplikovat vybrané nástroje finanční analýzy na společnost BRATŘI HORÁKOVÉ s.r.o., vyhodnotit její finanční zdraví za období 2013 až 2017, a případně navrhnout efektivní finanční řízení společnosti ...
  • Finanční analýza společnosti KALAS Sportswear, s.r.o. 

   Author: Dominika Skopcová; Supervisor: Sabolovič Mojmír; Opponent: Scholleová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
   Předmětem této bakalářské práce je zpracování finanční analýzy podniku KALAS Sportswear, s.r.o., jehož hlavním předmětem podnikání je výroba textilií a oděvů. Cílem práce je odhalit silné a slabé stránky podniku a vyhodnocení ...
  • Mezipodnikové srovnání konkurenčních podniků 

   Author: Mařanová Tereza; Supervisor: Scholleová Hana; Opponent: Sabolovič Mojmír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
   Diplomová práce se zabývá analýzou finančního zdraví vybraného podniku INTERDENT s.r.o. a následným srovnáním s konkurenčními společnostmi v rámci odvětví maloobchod. Teoretická část práce je orientována na přiblížení ...
  • Mezipodnikové srovnání konkurenčních podniků pomocí finančních ukazatelů 

   Author: Ondřej Musil; Supervisor: Sabolovič Mojmír; Opponent: Myšková Renáta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
   Cílem bakalářské práce je posouzení finanční situace a nalezení silných a sla- bých stránek společnosti, která podniká v oblasti pivovarnictví. Pomocí metod finanční analýzy je zkoumán vývoj podniku za období 2013-2017. ...
  • Mezipodnikové srovnání podniků v konkurenčním prostředí 

   Author: Michal Tomko; Supervisor: Sabolovič Mojmír; Opponent: Myšková Renáta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
   Tato bakalářská práce se věnuje mezipodnikovému srovnávání konkurenčních podniků na základě finanční analýzy. Teoretická část se zaměřuje na zdroje pro finanční analýzu a vysvětluje význam běžně používaných ukazatelů, které ...
  • Podnikatelský plán pro založení nového podniku 

   Author: Tomáš Hrotík; Supervisor: Sabolovič Mojmír; Opponent: Říhová Elena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
   Cílem této bakalářské je zpracováním podnikatelského plánu na tři roky na založení nového podniku, jehož hlavní náplní bude výroba a prodej ponožek. V teoretické části jsou definovány základní pojmy spojeny s podnikáním, ...
  • Stanovení hodnoty společnosti dodávající telekomunikační zařízení 

   Author: Kuřinová Karolína; Supervisor: Scholleová Hana; Opponent: Sabolovič Mojmír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Cílem diplomové práce je stanovení hodnoty podniku TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o., který je tradičním českým dodavatelem hlasových a datových sítí. Ocenění je zpracováno k 1. 6. 2018. Práce je rozdělena na dvě části: teoretickou ...
  • Stanovení hodnoty společnosti jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s. 

   Author: Natalie Kriegelová; Supervisor: Sabolovič Mojmír; Opponent: Tlustá Daniela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-07)
   Cílem této diplomové práce je stanovit hodnotu společnosti Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a. s. jako podklad pro případného potencionálního investora ke dni 1.4.2019. Teoretická část práce je zaměřena na definování ...
  • Transformace obchodní společnosti 

   Author: Markéta Špatenková; Supervisor: Sabolovič Mojmír; Opponent: Moll Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
   V bakalářské práci jsem se zaměřila na proces změny právní formy společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost. Práce je rozdělena na část teoretickou a na část praktickou. V teoretické části popisuji druhy přeměn ...