Now showing items 1-1 of 1

  • Získávání a výběr pracovníků v organizaci 

   Author: Macešková Patricie; Supervisor: Šimonová Klára; Opponent: Řehák Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-23)
   Tato bakalářská práce se zabývá tématem získávání a výběr pracovníků. Cílem bakalářské práce je prozkoumat a analyzovat teoretická východiska dané problematiky, popsat, jakým způsobem získávání a výběr probíhá ve vybrané ...