Now showing items 1-1 of 1

  • Kvantifikace negativních externalit spojených s konzumací masa v České republice 

   Author: Iva Horňáková Hrubá; Supervisor: Krajčová Jana; Opponent: Koťátková Stránská Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   Diplomová práce se zabývá negativními externalitami produkce a spotřeby masa. Negativní externality umožňují nízkou cenu, na kterou spotřebitelé reagují vysokou poptávkou. V teoretické části jsou vysvětleny mechanismy ...