Now showing items 1-1 of 1

  • Segmentace spotřebitelského trhu a její využití ve společnosti XY 

   Author: Fritsche Klára; Supervisor: Joudalová Barbora; Opponent: Fottová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-03)
   Teoretická část práce se zaměřuje na segmentaci spotřebitelského trhu, její postup, využití, kritéria a vliv na prvky marketingového mixu jako je distribuce a komunikace. Praktická část aplikuje zjištěné nástroje segmentace ...