Now showing items 1-1 of 1

  • Systém péče o zaměstnance v podniku 

   Author: Faměrová Diana; Supervisor: Dědičová Lucie; Opponent: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-17)
   Tato bakalářská práce pojednává o problematice motivace a péče o zaměstnance ve společnosti. Obecným cílem práce je popis teoretických poznatků, dílčím cílem práce je popis systému motivace a péče o zaměstnance ve vybraném ...