Now showing items 1-1 of 1

  • Marketingová strategie firmy a ekologická hlediska 

   Author: Adéla Davidová; Supervisor: Zmatlík Jiří; Opponent: Štědroň Bohumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Předmětem bakalářské práce je marketingová strategie vybraného podniku z ekologického hlediska. Následně se práce zabývá návrhem na rozšíření marketingových činností do budoucnosti pro zlepšení dosavadních aktivit. Reknihy ...