Now showing items 1-1 of 1

  • Inovace řadiče pro grafický LCD displej elektronického psacího stroje 

   Author: Boris Pankovčin; Supervisor: Kubalík Pavel; Opponent: Schmidt Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
   Táto bakalárka práca sa zaoberá návrhom a realizáciou funkčného prototypu radiča staršieho typu LCD, ktorý bude slúžiť ako náhrada pôvodneho radiča typu MSM6255. Analytická časť práce sa detailne venuje opisu spôsobu ...