Now showing items 1-1 of 1

  • Pitch shifting audio signálů v reálném čase pomocí STFT na DSP procesoru 

   Author: Onderka Jan; Supervisor: Novotný Martin; Opponent: Pulc Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Cílem této práce je implementace pitch shifteru, tedy měniče výšky zvuku, stereofonního zvukového signálu v reálném čase s požadavkem na nízké zkreslení a nízkou latenci. Jsou zváženy různé algoritmy a je vybrán algoritmus ...