Now showing items 1-1 of 1

    • Řízení FPGA desky procesorem 

      Author: Filipenkova Elena; Supervisor: Kubalík Pavel; Opponent: Borecký Jaroslav
      Táto bakalářská práce se zabývá možným řešením řízení FPGA desky pomocí ARM procesoru. Obsahuje analýzu existujících a potenciálních řešení a zároveň přináší vzorovou obecnou implementaci. Tahle implementace využívá sériovou ...