Now showing items 21-40 of 814

  • Korelace metod nelineárních analýz pro potřeby hodnocení vestibulo-okulárního reflexu při rotaci na Bárányho křesle 

   Author: Alexandra Pavlova; Supervisor: Volf Petr; Opponent: Černý Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
   Bakalářská práce se zabývá vytvořením skriptu pro určení korelace mezi jednotlivými metodami nelineární analýzy. Skript pro vyhodnocení byl vytvořen v prostředí Matlab, přičemž jeho ověření bylo provedeno na simulovaných ...
  • Přesnost teplotních predikcí v povrchové hypertermické léčbě 

   Author: Veronika Úlovcová; Supervisor: Dřížďal Tomáš; Opponent: Vrba Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
   Přesnost teplotních predikcí v povrchové hypertermické léčbě: Cíle: Cílem projektu bylo vyhodnotit přesnost teplotních predikcí pro povrchovou hypertermii v závislosti na změnách teplotních parametrů, a to na prokrvení ...
  • Snímání a zpracování obrazu a videosignálu z kolposkopu během konizace 

   Author: Mirna Jamal Yousef Ammari; Supervisor: Hozman Jiří; Opponent: Hovorková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
   Cervical cancer takes on a very large and significant fraction of women healthcare issues globally and thus the development of the colposcope has been rapidly increasing ever since it has been invented and subsequently ...
  • Porovnání anténních elementů s použitím virtuálního modelu reálného pacienta 

   Author: Tamerlan Tahir Oglu Yusifov; Supervisor: Vrba David; Opponent: Merunka Ilja
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
   In this bachelor work, a virtual model of a real patient which was previously created by Materilize Mimmics software was used to compare different hyperthermic applicators (Dipole, wave guide and metamaterial) in terms of ...
  • Modifikace pacientského simulátoru: auskultační měření tlaku 

   Author: Alžběta Šabouková; Supervisor: Tejkl Leoš; Opponent: Havlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
   V současné době se pro auskultační měření krevního tlaku u celotělových pacientských simulátorů využívá upravená manžeta manometru s propojovací hadičkou vedoucí do torza figuríny. Propojovací hadička snižuje míru věrohodnosti ...
  • Porovnání pacientských simulátorů a jejich vliv na průběh simulace 

   Author: Jan Řežábek; Supervisor: Tejkl Leoš; Opponent: Kofránek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
   Simulátory jsou vysoce efektivní výukovou metodou umožňující nácvik nejrůznějších dovedností bez rizika ohrožení pacienta na zdraví. Tato práce se zabývá konkrétně celotělovými pacientskými simulátory, které mají široké ...
  • EKG simulátor 

   Author: Radek Mikuš; Supervisor: Kudrna Petr; Opponent: Kašík Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
   EKG simulátor: Tato práce se zabývá návrhem a realizací EKG simulátoru. Prakticky je simulátor realizován pomocí vývojové desky Arduino UNO pracující s procesorem ATmega328. Simulátor generuje signál obdélníkového průběhu, ...
  • Porovnání vlivu odhadu výkonového spektra na extrakci neurálního korelátu změněných stavů vědomí během spánku 

   Author: Natálie Svatková; Supervisor: Piorecký Marek; Opponent: Gerla Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Sen je nedílnou součástí spánku. Doposud zůstává tato mozková aktivita ne zcela pochopena. Snění může být spojeno s prožíváním silných negativních emocí a z toho vyplývajícími spánkovými potížemi. Nástroj, který by v EEG ...
  • Modifikace pacientského simulátoru: pohyb figuríny po defibrilačním výboji 

   Author: Lukáš Povišer; Supervisor: Tejkl Leoš; Opponent: Kofránek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Pacientské simulátory jsou zařízení schopná simulovat funkční a fyziologické procesy lidského těla. Umožňují účastníkům simulace provádět klinické výkony a léčebné scénáře. Řada simulátorů je uzpůsobena k nácviku KPR s ...
  • Prototyp laboratorní soupravy pro lokální povrchovou mikrovlnnou hypertermii 

   Author: Jakub Kostinec; Supervisor: Vrba Jan; Opponent: Hlaváč Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-22)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací řídicího softwaru k ovládání prototypu laboratorní soupravy pro lokální povrchovou mikrovlnnou hypertermii. Pro implementaci byl využit vizuální programovací jazyk LabVIEW ...
  • Detekce lokálního času depolarizace a repolarizace 

   Author: Dmitry Dinaburskiy; Supervisor: Sedova Ksenia; Opponent: Motl Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-22)
   Výzkum a analýza lokálních elektrofyziologických dějů v srdci je významnou součásti predikce a detekce srdečních poruch. Tato bakalářská práce se zabývá studiem elektrické aktivity srdce pomocí pořízených unipolárních ...
  • Úprava metodiky měření objemu a tvaru konizátu po operaci děložního hrdla 

   Author: Tereza Kislingerová; Supervisor: Hozman Jiří; Opponent: Seidlová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-22)
   Bakalářská práce se zabývá zlepšením metodiky hodnocení objemu a rozměrů odebrané tkáně (konizátu) po chirurgickém odstranění prekancerózy (konizaci) děložního hrdla. Hlavním cílem je navrhnout a zavést novou přesnější ...
  • Detekce EMG artefaktu v reálném EEG záznamu za pomoci metody na bázi frekvenčního a časového prahu 

   Author: Jaromír Chaloupek; Supervisor: Štrobl Jan; Opponent: Gerla Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-22)
   Elektroencefalografie (EEG) je elektrický signál mozku měřený na temeni hlavy, který je kontaminován různými grafoelementy. Ty ho překrývají, a proto je potřeba je od záznamu oddělit, nebo je alespoň identifikovat. Jedním ...
  • Ohřev mozkové tkáně po resekci nádoru 

   Author: Gabriela Liptáková; Supervisor: Vrba David; Opponent: Nováková Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Tato práce nabízí jednu z možných terapií zbytků glioblastomu s možným metastatickým charakterem po vyjmutí primárního nádoru. Abychom zabránili agresivnímu šíření nádorů a potenciálnímu tvoření sekundárních tumorů, nabízí ...
  • Algoritmus pro segmentaci mozkomíšních struktur ve 2D a 3D 

   Author: Matěj Kudrna; Supervisor: Kudrna Petr; Opponent: Kubíček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-09)
   Změna různých struktur mozku může indikovat počátek či rozvoj neurologického onemocnění. Úbytek šedé hmoty míšní je běžný v populaci pacientů trpících roztroušenou sklerózou. Úbytek může predikovat postup onemocnění. K ...
  • Návrh vysokoprůtokové clony pro ventilační experimenty 

   Author: Ladislav Bís; Supervisor: Roubík Karel; Opponent: Bláha Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-22)
   V současné době je pro účely ventilačních experimentů používán průtokový senzor s názvem D-Lite. Tento senzor ve spojení s používaným monitorem vitálních funkcí Datex S/5 dokáže zaznamenat průtoky ventilační směsi do hodnoty ...
  • Automatizované zpracování EKG pomocí neuronových sítí 

   Author: Lukáš Růžička; Supervisor: Sedova Ksenia; Opponent: Lhotská Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Cílem práce byl návrh metod strojového učení pro klasifikaci mezi fibrilujícími a nefibrilujícími pacienty na základě parametrických dat extrahovaných z EKG záznamů. Celkem byla získána data od 583 pacientů, přičemž 542 z ...
  • Edukativní hračka pro děti s diabetem 1. typu 

   Author: Michal Verbovský; Supervisor: Kudrna Petr; Opponent: Cibulka Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-09)
   V souvislosti s problematikou onemocnění diabetes mellitus 1. typu, a jeho častým nástupem v nízkém věku, bylo cílem této práce navrhnout hračku sloužící pro prvotní seznámení se se situacemi spojenými s vývojem glykémie ...
  • Návrh řídicího a pohonného systému chytré ortézy dolních končetin 

   Author: David Sebastian Martinez Lema; Supervisor: Kutílek Patrik; Opponent: Daniel Matej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-22)
   Exoskeletony dokáží usnadnit rehabilitaci dolních končetin tím, že poskytují dodatečnou strukturální oporu a sílu. Hlavním záměrem této bakalářské práce je navržení a implementace funkčního prototypu ovládacího a pohonného ...
  • 3D tisknutý kolagen I se zahrnutými kmenovými buňkami 

   Author: Anna Talakvadze; Supervisor: Matějka Roman; Opponent: Šíp Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-22)
   Vývoj umělých tkáňových náhrad je aktuálním trendem. Tato práce je zaměřena na použití technologií 3D biotisku a odlévání hydrogelu a srovnání jejich vhodnosti právě pro aplikace umělých tkáňových náhrad. V rámci práce ...