• Měření elektrických změn napětí ve zrakovém analyzátoru pro určení leze jejich přenosu 

      Autor: Sikáčková Andrea; Vedoucí práce: Lešták Ján; Oponent práce: Brůnová Blanka
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-06-04)
      Pro zachování zrakové ostrosti je důležitá integrita jak makulární části sítnice, tak zrakových kor o-vých ústředí vmozku. Jestliže pacient trpí potížemi, které nedokáží odhalit žádné běžné vyšetřo-vací metody, je potřeba ...