• Metody pro rozšíření zdrojových dat pro klasifikační úlohy z oblasti biomedicínského inženýrství 

      Autor: Kánská Kateřina; Vedoucí práce: Holčík Jiří; Oponent práce: Páta Petr
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2007-08-31)
      Cílem této práce je zmapovat problematiku (ne)dostatku zdrojových dat pro klasifikační úlohy z oblasti biomedicínského inženýrství a seznámit se s metodami, kterých lze využít pro rozšíření zdrojových dat. Dále z těchto ...