• Nové trendy zdravotní péče se zaměřením na spokojenost pacientů (domácí péče a domovy důchodců) 

      Autor: Divišová Dana; Vedoucí práce: Poušek Lubomír; Oponent práce: Hozman Jiří
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2006-09-01)
      úkolem této práce je provést rozbor možností strategického rozvoje služeb v oblasti domácí zdravotní péče a možností v oblasti služeb pro občany v důchodovém věku z pohledu strategické komunikace a marketingového mixu. ...