Now showing items 1-1 of 1

  • Nové trendy zdravotní péče se zaměřením na spokojenost pacientů (domácí péče a domovy důchodců) 

   Author: Divišová Dana; Supervisor: Poušek Lubomír; Opponent: Hozman Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2006-09-01)
   úkolem této práce je provést rozbor možností strategického rozvoje služeb v oblasti domácí zdravotní péče a možností v oblasti služeb pro občany v důchodovém věku z pohledu strategické komunikace a marketingového mixu. ...