Now showing items 1-1 of 1

  • Tvorba modelu svalově-kosterního systému pro studijní účely 

   Author: Jelínek Roman; Supervisor: Kutílek Patrik; Opponent: Jíra Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Práce se zabývá vytvořením modelu pro podrobnější analýzu pohybu. Je vytvoře n vprogramu Matlab. Pro hlavní částmodeluje využita nadstavba SimMechanics. Vstupní data jsou získána zpracováním výstupu ze systému AS 200. ...