• Tvorba modelu svalově-kosterního systému pro studijní účely 

      Autor: Jelínek Roman; Vedoucí práce: Kutílek Patrik; Oponent práce: Jíra Aleš
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
      Práce se zabývá vytvořením modelu pro podrobnější analýzu pohybu. Je vytvoře n vprogramu Matlab. Pro hlavní částmodeluje využita nadstavba SimMechanics. Vstupní data jsou získána zpracováním výstupu ze systému AS 200. ...