Now showing items 1-1 of 1

  • Hydrodynamický model vaskulární stenózy v měřítku 

   Author: Kaňková Barbora; Supervisor: Verdonck Pascal; Opponent: Kozelek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2006-09-01)
   Pro správné založení arteriovenózní fistule je teba detailn znát lokální hemodynamiku v okolí jejího ústí. Lokální hemodynamiku mže do znané míry ovlivnit vznik stenózy poblíž ústí arteriovenózní spojky. Následující práce ...