• Hydrodynamický model vaskulární stenózy v měřítku 

      Autor: Kaňková Barbora; Vedoucí práce: Verdonck Pascal; Oponent práce: Kozelek Petr
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2006-09-01)
      Pro správné založení arteriovenózní fistule je teba detailn znát lokální hemodynamiku v okolí jejího ústí. Lokální hemodynamiku mže do znané míry ovlivnit vznik stenózy poblíž ústí arteriovenózní spojky. Následující práce ...