• Hydrodynamický model vaskulárního kinku v měřítku 

      Autor: Ulman Ondřej; Vedoucí práce: Verdonck Pascal; Oponent práce: Kauler Jan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2006-09-01)
      Cílem práce je navržení hydrodynamického modelu vaskulárního kinku ve vhodném měřítku pro měření charakteristiky průtoku pulzativního proudu pomocí metody PIV (Particle Image Velocimetry) a využití technologií rychlé tvorby ...