• Vyhodnocování variability srdečního rytmu při hemodialýze pomocí fraktální dimenze 

      Autor: Hlaváčková Andrea; Vedoucí práce: Lopot František; Oponent práce: Nejedlý Bohdan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
      VYHODNOCENÍ VARIABILITY SRDEČNÍHO RYTMU PŘI HEMODIALÝZE POMOCÍ FRAKTÁLNÍ DIMENZE. Tato práce je zaměřena na vyhodnocování variability srdečního rytmu u pacientů, kteří procházejí hemodialýzou. Křivka srdečního rytmu je ...