• Molekulární diagnostika pomocí nanočástic s použitím metod časově rozlišené fluorescenční mikroskopie 

      Autor: Kaštánková Jana; Vedoucí práce: Petráková Vladimíra; Oponent práce: Šiňor Milan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
      Casove rozlisena uorescencn mikroskopie je opticka metoda, ktera umoznuje zobrazen a analyzu molekularnch procesu v prirozenem biologickem prostred. Lze ji uplatnit naprklad pri detekci uorescencnch castic, stanoven vlastnost ...