• Návrh MRI kompatibilní umělé plicní ventilace pro malé savce 

      Autor: Hovorka Jan; Vedoucí práce: Vojtíšek Lubomír; Oponent práce: Brich Tomáš
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2006-06-09)
      Na společném pracovišti UK a ČVUT je laboratoř MRI, ve které pro technickou podporu experimentů vznikl týmový projekt "Přístroje a metody pro snímání a zpracování biologických dat v prostředí silného rušení". Umělá plicní ...