• Multimediální učebnice tomografických zobrazovacích systémů - PET 

      Autor: Srna Michal; Vedoucí práce: Hozman Jiří; Oponent práce: Trojanová Helena
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
      Multimediální učebnice tomografických zobrazovacích systémů -PETCílem bakalářské prácebylo vytvoření základu multimediální učebnice PET (pozitronové emisní tomografie). Tato práce by měla přispět kekvalitnější výuce voblasti ...