Now showing items 1-1 of 1

  • Testování tenkých vrstev připravovaných pulzní laserovou depozicí pro využití v medicíně 

   Author: Benda Zbyněk; Supervisor: Mikšovský Jan; Opponent: Kratochvílová Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-07-23)
   Tato bakalářská práce pojednává o testování mechanických vlastností tenkých vrstev vytvořených pulzní laserovou depozicí a jejich možného uplatnění pro medicínské účely. V teoretické části jsou představeny mechanické ...