• Návrh, realizace a použití vybraných metod pro detekci spánkové deprivace 

      Autor: Šťastný Matěj; Vedoucí práce: Smrčka Pavel; Oponent práce: Krajča Vladimír
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-06-04)
      Cílem této práce bylo pomocí dostupných technických prostředků navrhnout a ověřit laboratorní pracoviště pro sledování spánkové deprivace, provést sérii měření na stejných probandech v čilém a unaveném stavu a vyhodnotit ...