• Portál - WEPOS : Webový portál skladování a pohybu zdravotnického materiálu 

      Autor: Slobodník Josef; Vedoucí práce: Szabó Zoltán; Oponent práce: Krupička Radim
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-08-29)
      Práce se zabývá zpracováním webové aplikace skladu zdravotnického materiálu, která umožňuje správu skladu, získání přehledu o položkách se zajištěním oprávněného přístupu pro uživatele, včetně možnosti objednání skladovaného ...