• Simulační centrum pro výuku zdravotnických pracovníků 

      Autor: Opálka Lukáš; Vedoucí práce: Kudrna Petr; Oponent práce: Smíšek Jan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-08-13)
      Bakalářská práce se zabývá návrhem simulačního centra, které napodobuje anesteziologicko-resuscitační oddělení nebo jednotku intenzivní péče a předpokládá využití celotělového pacientského simulátoru METI ECS. Obsahuje ...