• Návrh systému pro měření fyziologických pohybů subjektů na lůžku 

      Autor: Rybář Andrew; Vedoucí práce: Socha Vladimír; Oponent práce: Bečka Lukáš
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-19)
      Tato bakalářská práce se zabývá problematikou snímání fyziologických pohybů těla metodou měření deformací konstrukce postele v domácím prostředí. Rozmístění tenzometrů proběhlo na základě simulace zatížení v programu ...