• Experimentální měření ve stíněné komoře 

      Autor: Kramář Peter; Vedoucí práce: Brada Jiří; Oponent práce: Hána Karel
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2007-08-31)
      Práca sa zaoberá meraním elektromagnetickej kompatibility prístrojov (EMC). Cieľom práce je overiť parametre a možnosti elektromagneticky tienenej komory na Společném pracovišti biomedicínského inženýrství ČVUT aUK pre ...