• Vliv zařízení komerční elektroniky na činnost kardiostimulátorů 

      Autor: Bouček Tomáš; Vedoucí práce: Chaloupka Josef; Oponent práce: Hausser Petr
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
      Tento text je určen pro skupinu lékařů a odborníků pracující s pacienty, kteří mají implantován kardiostimulátor. Cílem této práce bylo odpovědět na otázku, zda-li může iPod ovlivnit funkci kardiostimulátoru. Teoretická ...