Now showing items 1-1 of 1

  • Činnosti útvaru pro kvalifikovanou správu přístrojových zdravotnických prostředků větší nemocnice 

   Author: Švagr Ondřej; Supervisor: Grošpic Antonín; Opponent: Hostek Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Výsledkem mé práce je vytvoření dokumentu, popisujícího jak činnost technikůzabývajících se přístrojovými zdravotnickými prostředky, tak i předpisy, vztahujícími se k této problematice. První kapitolu věnuji vysvětlení ...